Søke om konto/kontorepresentant

Nyhetsmelding 26.11.2018 - Søknadsprosessen til klimakvoteregisteret blir digital

Vi lanserer om kort tid en ny plattform for å søke om kontoer og nye kontorepresentanter. Søknader vil fra og med neste år gå via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter (ESS). Dette vil føre til at søknadsskjemaet slik det fremstår i dag, utgår. Den nye tjenesten kobles direkte mot Altinn, og innlogging vil foregå via ID-porten.

Mer informasjon kommer. Lansering er planlagt i januar 2019.

Krav til søknad

I brukeravtalen for klimakvoteregisteret er vilkår og betingelser for bruk og tilgang til registeret beskrevet.

Bruk søknadsskjemaet for å oppgi hvem/hvilken virksomhet som skal være kontohaver (eier av konto) i registeret, samt info om hvem kontohaver vil oppnevne som kontorepresentanter. Merk at skjemaet består av flere arkfaner. Den første arkfanen beskriver hvordan de andre arkfanene skal fylles ut.

Alle kontoer må ha minst 2 aktive kontorepresentanter (AR). Kontorepresentantene må være over 18 år og én av de må være bosatt i Norge.

Det anbefales å kun søke om kontorepresentanter (AR). Ved å ha godkjenningsrepresentanter (AAR) tilknyttet konto, vil godkjenningsfunksjonen låses til denne rollen, og bruk av kontoen vil være mindre fleksibel.

For å registrere nye kontorepresentanter må følgende dokumenter sendes inn:

  • Utfylt søknadsskjema:
    • fullmaktsskjema
    • kontorepresentantskjema
  • Attestert kopi av pass (norske pass attesteres av politimyndighet, tingretten, Oslo Byfogdembete eller ambassade)
  • Ordinær politiattest (se politiets nettside www.politi.no)

Attestert kopi av pass må sendes til oss med vanlig post. Vi anbefaler også at politiattest blir sendt pr. post grunnet sensitive opplysninger i dokumentet. De andre dokumentene kan sendes til oss på epost.

Kontotyper

  • Driftskonto for kvotepliktige virksomheter = Operator Holding Account (OHA)/Aircraft Operator Holding Account (AOHA)
  • Handelskonto = Trading Account (TA)
  • Personkonto = Person Holding Account (PHA)

Kontroll av informasjon i registeret

Det er virksomhetens ansvar at registeret er oppdatert med korrekt informasjon om kontorepresentant og virksomhet. Kontorepresentanter kan selv oppdatere informasjonen i registeret. AR kan foreslå endringer knyttet til kontohaver. Endringene godkjennes av Miljødirektoratet.