Solcelleparken i Tacana-området i Peru er et CDM-prosjekt. Foto: Presidencia Perú (CC BY-NC-SA 2.0)

FN-kvoter: CDM- og JI-prosjekter

Kyotoavtalen etablerte to prosjektbaserte mekanismer for utslippsreduksjoner: Den grønne utviklingsmekanismen, CDM (Clean Development Mechanism) og felles gjennomføring JI (Joint Implementation). Utslippsreduksjoner som oppnås fra CDM og IJ-prosjekter skal verifiseres av en uavhengig tredjepart. Bedrifter og myndigheter kan kjøpe klimakvoter fra slike FN-godkjente prosjekter. Finansdepartementet kjøper CDM og JI- kvoter på vegne av den norske stat. Bedriftene kan bare bruke en begrenset mengde slike kvoter i EUs kvotesystem. Miljødirektoratet godkjenner norsk deltakelse i prosjekter.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker