Naturarven som verdiskaper

Naturarven som verdiskaper skal vise hvordan vi kan utvikle naturopplevelser i samspill mellom  næringsaktører innen reiseliv, lokalsamfunn, forvaltningsmyndigheter og kunnskapsinstitusjoner. Programmet er et samarbeid mellom Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Miljødirektoratet har ansvaret for programmet, som skal vare ut 2013.

Relaterte lenker