Sedimentundersøkelse på Martin Linge i 2016

Sedimentundersøkelsen på Martin Linge i 2016 er utført i fellesskap av DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) og Sintef Molab, og koordinert av Total E&P NOrge v/Laurence Pinturier. Rapporten beskriver resultatene av de kjemiske/fysiske analysene av sjøbunnsedimentene samt analyser av bløtbunnssamfunnet ved Martin Linge i Nordsjøen.

Sedimentene er karakterisert ved kornstørrelsesfordeling og innhold av totalt organisk karbon (TOC), samt analysert for makrofauna og innhold av totalmengde hydrokarboner (THC), NPD, PAH og metaller.


Type:
Overvåkingsrapport
Språk:
NB

Publisert:
12.03.2018 00:00:00
Forfatter:
Helene Tvete, Hege Karlsen, Lucy Brooks, Fredrik Melsom, Sam-Arne Nøland, Thomas Møskeland
Opphav:
Total E&P Norge AS, DNV.GL
Omfang:
37 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf