Vedtak for søknad om godkjenning under REACH

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning til fire søkere for begrenset bruk av trikloreten, natriumdikromat og kromtrioksid. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Krav om godkjenning under REACH

Stoffer på REACH vedlegg XIV er underlagt krav om godkjenning og skal søkes erstattet med stoffer som har lavere helse- og/eller miljørisiko. Stoffene er forbudt å bringe i omsetning for bruk eller bruke uten innvilget godkjenning av EU-kommisjonen. Godkjenning kan gis for en begrenset periode etter en omfattende søknadsprosess og vurdering i kjemikaliebyrået ECHAs ekspertkomiteer.

Godkjenningsvedtaket omfatter stoffene og virksomhetene i tabellen nedenfor.

Miljødirektoratet er i henhold til EØS-avtalen forpliktet til å treffe tilsvarende vedtak innen 30 dager etter EU-kommisjonens avgjørelse. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet. 

Kommisjonens vedtak i fulltekst (følg lenken List of authorisation decisions)

Stoff

Virksomhet

Detaljer om bruk (ECHA)

Trikloreten

Microporous GmbH

Bruk

Natriumdikromat

Akzo-Nobel Pulp and Performance Chemicals

Bruk 1
Bruk 2

Natriumdikromat

Arkema France

Bruk

Kromtrioksid

Hoogovens Court Roll Surface Technologies V.O.F., Wavec GmbH, Trattamento Cilindri Laminazione S.r.l., Walzen-Service-Center GmbH, Nord Chrome SAS, Rhenaroll SA, Texturing Technology, NC Poland Sp.z. o.o.

Bruk

Relaterte lenker

Tjenester og verktøy

Tema