Vitenskapelig formål

Om du er ansatt på universitet eller forskningsinstitusjon og har behov for å sende eller motta eksemplarer av Cites-arter til vitenskapelig eller biomedisinske formål, krever dette gyldige Cites-tillatelser.

For liste A gjelder bestemmelsene i § 14 i forskriften. Blant bestemmelsene gjelder blant annet at institusjonen din er godkjent. Godkjenning av vitenskapelige institusjoner vil kunne skje etter vurdering av relevant dokumentasjon vedlagt søknad om tillatelse. I tabellen i vedlegg 1 til forskriften står det hvilke arter som er listet og kan kreve tillatelse. Du kan søke etter art på engelsk og latin på den internasjonale tjenesten Species+ for å se om en art står på liste A (Cites liste I) eller liste B (Cites liste II).

Søk om tillatelser her.  

Det kan søkes om eiersertifikat for besittelse av slike eksemplarer, men dette er ikke et krav etter forskriften. 

Når det gjelder ikke-kommersielle lån, gaver, bytte og lignende av museums- og herbariemateriale, samt levende plantemateriale mellom registrerte vitenskapelige institusjoner, kreves det ikke Cites-tillatelse, men en etikett som festes på forsendelsen. Registrering av institusjoner vil her skje etter søknad om registrering til Miljødirektoratet som godkjenner institusjonen og melder videre til Cites-sekretariatet.  

Ta kontakt med Miljødirektoratet for registrering og etikett.

 

Tema

Relaterte lenker