Trofeer og hobby

Trofeer og skinn

Hver enkelt har et ansvar for å sette seg inn i regelverket før de jakter trofeer i utlandet og tar det med seg hjem. Dette gjelder også når du kjøper trofeer over internett og sender til Norge. Hvis du skal innføre trofeer av arter på liste A eller B til Norge, må du ha en CITES-utførselstillatelse fra utførselslandet, og i de fleste tilfeller også en norsk Cites-innførselstillatelse.

Vær oppmerksom på at en Cites-innførselstillatelse er gyldig i maks ett år og at preparering av særlig jakttrofeer kan ta tid. I Afrika kan det ta opptil ett år eller mer før trofeene er ferdig preparert.

Om merking av trofeer

Det er krav om merking av alle virveldyr på liste A (se vedlegg 1) og utvalgte arter på liste B (vedlegg 3). Trofeer og skinn som allerede er merket ved innførsel, eller som er merket i henhold til fallviltforskriften, behøver ikke ny merking. Umerkede eksemplarer som innføres og som er omfattet av merkekrav, må merkes i løpet av fire uker etter innførselen. Allerede innførte eksemplarer av slike trofeer og skinn må merkes, registreres og få eiersertifikat innen to år.

Mattilsynet har også regler for innførsel av jakttrofeer.

I tabellen i vedlegg 1 står det hvilke arter som er listet og kan kreve tillatelse. Du kan søke etter art på engelsk og latin på den internasjonale tjenesten Species+ for å se om en art står på liste A (Cites liste I) eller liste B (Cites liste II).

Søk om tillatelser her

Fiskefluer

Fiskefluer laget av eksempelvis fjær fra brokadehane (Gallus sonneratii, liste B), hår fra isbjørn (Ursus maritimus, liste B) eller hår fra aper, er regulert under Cites. Les mer om reglene for brokadehane under.

I tabellen i vedlegg 1 står det hvilke arter som er listet og kan kreve tillatelse. Du kan søke etter art på engelsk og latin på den internasjonale tjenesten Species+ for å se om en art står på liste A (Cites liste I) eller liste B (Cites liste II).

Søk om tillatelser her 

Brokadehane
Fjær fra brokadehane (Gallus sonneratii, liste B) eller 'Jungle Cock' er populær å bruke i fiskefluer. Hele skinn eller nakker fra brokadehane innføres det derfor en del av til Norge, både til privat men også til kommersielt bruk (f. eks videresalg).

Hele eller deler av fugleskinn omfattes av kravet om merking og eiersertifikat, mens løse fjær eller små skinnbiter omfattes ikke av dette kravet.

Innførsel til kommersielt formål av hele eller deler av fugleskinn skal være påført produsentens logo og navn på baksiden av skinnet og/eller emballeres i forseglet gjennomsiktig plastpose påført produsentens logo og navn.

Oppsummert gjelder følgende for ikke-kommersiell besittelse (1-2) og kommersiell innførsel og eiersertifikat (3-4):

Ikke-kommersiell innenlands besittelse:

1. Allerede innførte eksemplarer av brokadehaneskinn/-nakker i privat eie behøver ikke å ettermerkes eller registreres

2. Krav om eiersertifikat bortfaller for privat besittelse av brokadehaneskinn/-nakker for ikke-kommersielt bruk

Kommersiell innførsel og krav om eiersertifikat:

3. For kommersiell innførsel (inkluderer privat kjøp fra utland) skal skinn/-nakker være merket og/eller forseglet i tråd med forskriften, og følges av en Cites-utførselstillatelse utstedt av Cites-myndighetene i utførselsstat. Norsk innførselstillatelse vil normalt også være påkrevd. Direktoratet vil for øvrig informere søkere nærmere om merking i forbindelse med søknad om innførselstillatelse for slike produkter

4. Kommersielle aktører i Norge som i dag besitter brokadehaneskinn/nakker må merke disse og søke om eiersertifikat innen to år fra 1. juli 2018. For nye innførsler av slike skinn/nakker så gjelder det krav om at disse skal ha eiersertifikat innen 4 uker etter import. Direktoratet viser til direktoratets elektroniske søknadssenter for søknad om eiersertifikat.

Tjenester og verktøy

Tema

Relaterte lenker