Slik søker du

Du må ha søkt om og fått tillatelsene før du innfører/utfører Cites-eksemplarer. Søknad legges inn i vårt elektroniske søknadssenter. Her kan du også søke om flerbrukstillatelse, registrering og eiersertifikat. I søknadssenteret får du veiledning underveis slik at mest mulig av den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden kommer med. Les informasjonen nøye.

Ved innførsel til Norge må du ha tilgang til en god kopi av utførselstillatelse utstedt av Cites-myndighetene i utførselslandet. Denne kopien legges ved søknaden i elektronisk søknadssenter.

Du må sende søknaden i god tid før inn- eller utførsel skal finne sted. Saksbehandlingstiden er beregnet til 3 uker om all dokumentasjon er vedlagt søknaden, men det kan ta lengre tid.

Søk elektronisk via elektronisk søknadssenter.

Om det er problemer med å få sendt søknad elektronisk kan du ta kontakt med oss på cites@miljodir.no for å få tilsendt et skjema du kan fylle ut og sende per post eller e-post. Utfylt skjema sendes til post@miljodir.no.

Når du har fått tillatelsen, les informasjonen i følgebrevet nøye og sjekk at all informasjon på tillatelsen stemmer.

Tjenester og verktøy

Tema

Relaterte lenker