Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 1996

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1458 | Utgiver: NILU

15.06.98

Forslag til forvaltningsplan for kreps

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 1-1998 | Utgiver:

30.04.98 Forvaltningsplanen legger fram et forslag til målsetting for forvaltning av krepsebestandene, sam...

Plan for overvåking av biologisk mangfold

Type: Rapport | Nummer: DN-rapport 1-1998 | Utgiver:

30.01.98 Rapporten inneholder en nasjonal plan for overvåking av det biologiske mangfoldet i Norge.

Sopp i naturbeitemarker i Norge

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 6-1997 | Utgiver:

31.12.97 Utredningen gir en oversikt over de soppgruppene (beitemarkssopp) som er sterkest knyttet til...

Boreal regnskog i Midt-Norge

Type: Rapport | Nummer: DN-rapport 2-1997 | Utgiver:

01.12.97 Den boreale regnskogen har sin europeiske hovedutbredelse i Midt-Norge. Skogen er særpreget, fukt...

Uptake of elements from industrial air pollution in South Varanger reindeer - a follow-up study

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 4-1997 | Utgiver:

29.08.97 Denne rapporten presenterer resultatene fra undersøkelser av konsentrasjonen av nikkel, arsen,...

Forekomst av tungmetaller i jordprofiler fra overvåkingsflater i ulike deler av Norge

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 3-1997 | Utgiver:

29.08.97 Denne rapporten presenterer resultater fra bestemmelser av HNO 3 - løselige konsentrasjoner av...

Innlandsfiskeprogrammet 1991-1995

Type: Rapport | Nummer: DN-rapport 1-1997 | Utgiver:

29.08.97 Innlandsfiskeprogrammet 1991-1995 er en oppsummering av et samordnet arbeid mellom offentlig og...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 1995

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1347 | Utgiver: NILU

16.06.97

Overvåking av luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene i Norge og Russland april - september 1996

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1457 | Utgiver: NILU

02.06.97

Atmospheric corrosion tests along the Norwegian-Russian border. Part II

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: | Utgiver: NILU

02.06.97

Turistforeningenes rute- og hyttenett

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 3-1996 | Utgiver:

01.12.96 Kartvedlegg til DN-notat 1994-10

Videreutvikling av fangststatistikken for anadrome laksefisk. Del 2. Fangstrapport og fangststatistikk i vassdrag

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 6-1996 | Utgiver:

29.11.96 En fullgod fangststatistikk fra elvefisket etter anadrome laksefisk er avhengig av en best mulig...

Bruk av kanamycinresistensgener som markørgener i genmodifiserte planter - sikkerhet for miljø og helse

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 3-1996 | Utgiver:

31.07.96 Utredningen omhandler relevante sikkerhetsmessige problemstillinger knyttet til bruk av...

Overvåking av luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene i Norge og Russland april - september 1995

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1351 | Utgiver: NILU

02.07.96

Handlingsplan for forvaltning av gjess

Type: Rapport | Nummer: DN-rapport 2-1996 | Utgiver:

30.04.96 Handlingsplanen omfatter samtlige syv norske gåsearter, som er til dels svært ulike mht....

Opportunities and problems associated with the development of arctic tourism - a case study from Svalbard

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 1-1996 | Utgiver:

30.04.96 The case study of tourism management in Svalbard was executed in 1995 to support the Arctic...