Screening programme 2017

This report summarizes the findings of a screening study into the occurrence of selected PBT compounds in wastewater treatment plant effluent and sludge, landfill run-off, sediments, biota and indoor dust.

Denne rapporten oppsummerer resultatene av en screeningundersøkelse for forekomst av utvalgte PBT-stoffer i avløpsvann, avløpsslam, sigevann fra deponi, sedimenter, biota og husstøv.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-1063
Språk:
EN

Publisert:
13.09.2018 00:00:00
Forfatter:
COWI
Omfang:
118 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Kategori

Relaterte lenker