Tre forskjellige historier om en varmere verden mot 2100

Hvordan vil global oppvarmingen utvikle seg? Og hva vil det bety for livet på jorda? Hvilke konsekvenser vil våre tids handlinger ha for menneskelig liv og biologisk mangfold i framtiden? Faktaarket presenterer tre ulike fortellinger om en varmere verden fram mot 2100. Fortellingene er kun ment som en illustrasjon av mulige scenarioer avhengig av ulike veivalg.

Teksten er basert på Cross-Chapter Box 8 i kapittel 3 av FNs klimapanels spesialrapport om global oppvarming på 1,5 grader. Miljødirektoratet har oversatt teksten og forenklet den noe. For større grad av presisjon bør originalteksten til FNs klimapanel brukes.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-1118
Språk:
NB

Publisert:
16.10.2018 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
8 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Relaterte lenker