Utredning om bruk av mineralolje til byggvarme på bygge- og anleggsplasser

Rapporten gir oppdatert kunnskap om hvor mye mineralolje som brukes til oppvarming og tørking (byggvarme) på bygge- og anleggsplasser i dag. Rapporten omtaler også hvilke fornybare alternativer som er tilgjengelige for å erstatte mineraloljebruk og få ned klimagassutslipp.

Bygge- og anleggsbransjen har økt miljøfokuset, men fossile løsninger er fortsatt vanligst på bygge- og anleggsplasser. Bruk av fossil energi som olje og diesel er som oftest både teknisk og økonomisk mulig å erstatte med fornybar energi. Rapporten ser derfor også på hvilke virkemidler som påvirker utfasing av mineralolje til byggvarme.


Type:
Rapport
Nummer:
M-970
Språk:
NB

Publisert:
20.02.2018 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
51 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema