Naturbaserte løsninger for klimautfordringer i nasjonal forvaltning

Denne rapporten er en sammenstilling av eksisterende tiltak og virkemidler for hvordan naturbaserte løsninger for klimautfordringen kan integreres bedre i nasjonal forvaltning.

Rapporten omfatter både klimagassutslipp, karbonopptak/og -lagring samt klimatilpasning. Fokus er på Miljødirektoratets eget sektoransvar.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1088
Språk:
NB

Publisert:
07.08.2018 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
40 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema