Ledige stillingar

Her finn du ledige stillingar i Miljødirektoratet. Du må søkje elektronisk.

Vi tek berre imot søknadar knytte til utlyste stillingar og kan dessverre ikkje tilby jobb eller sommerjobb basert på opne søknadar.  Dersom du søkjer på fleire stillingar, må du sende ein søknad for kvar stilling.

I Miljødirektoratet har vi i samanheng med vårt IA-arbeid tidsavgrensa praksisplassar for kandidatar med nedsett funksjonsevne som har behov for arbeidstrening. Desse kandidatane tek vi imot gjennom NAV, og då gjennom kontaktpersonen vår.

Ledige stillingar

Er du vår nye leder for arbeidet med klimakvoter og den som kan utvikle det videre?

26.06.18

Fast stilling som leder for seksjon for klimakvoter i klimaavdelingen   Vi søker deg som...

Vil du bli vår nye nettverk- og IT-sikkerhetsansvarlig?

14.07.18

Seksjon for IT-tjenester er en av fem seksjoner i Organisasjonsavdelingen. Seksjonen har...

Er du vår nye nettverkskonsulent?

14.07.18

Seksjon for IT-tjenester er en av fem seksjoner i Organisasjonsavdelingen. Seksjonen har...

Dette er Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobbar for eit reint og rikt miljø. Våre hovudoppgåver er å redusere klimagass-utslepp, forvalte norsk natur og hindre forureining.

Vi er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Klima- og miljø-departementet og har i underkant av 700 tilsette ved våre to kontor i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine meir enn 60 lokalkontor.

Relaterte lenker