Kontakt oss

Slik får du tak i oss.

Servicekontor: Ring sentralbord på 03400 / 73 58 05 00

Sentralbordet setter aktuelle henvendelser i kontortiden videre til vårt servicekontor, som svarer på ditt spørsmål, eller sørger for at spørsmålet blir besvart av andre. Spørsmål per e-post sendes til post@miljodir.no, der det blir registrert og sendes videre til vårt servicekontor.

Pressetelefon: 401 03 800

Pressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 6 og 22 hver dag. Dersom vi ikke får tatt telefonen, ringer vi deg tilbake i løpet av kort tid. Pressetelefonen kan dessverre ikke ta imot SMS eller talebeskjeder. E-post: presse@miljodir.no

Andre bes ringe vårt sentralbord på 03400 / 73 58 05 00.

Vakttelefon for rovvilt: 977 87 000

Handel med trua arter (CITES):  930 63 971 / 465 08 723

Miljødirektoratet er myndighet i Norge for Washingtonkonvensjonen, som overvåker og regulerer handel og transport med trua ville arter, eller produkter fra dem.

CITES-vakttelefon (utenom vanlig arbeidstid) er hovedsakelig til bruk for tollvesenet, Mattilsynet og politi. Henvendelser fra publikum om søknadsbehandling eller lignende gjøres i arbeidstiden til sentralbordet: 03400 / 73 58 05 00.

Finn ansatte

Ansatte i avdelinger og seksjoner