Stormflo i Stavanger. Foto: Jostein Bergraf, Stavanger kommune

Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning

Kommuner og fylkeskommuner over hele landet kan søke om støtte til kunnskapsheving på klimatilpasning. Det er avsatt 6,4 millioner kroner over statsbudsjetter til ordningen for 2019. Søknadsfristen er 15. februar.

Miljødirektoratet skal bidra til å styrke klimatilpasningsarbeidet i Norge. Vi forvalter en tilskuddsordning for klimatilpasning i kommuner og fylkeskommuner.

Midlene skal gå til å øke kunnskapen om hvordan klimaendringene berører kommunens eller fylkeskommunens ansvarsområder, og til utredninger om hvilke tiltak kommunen må sette i verk for å møte klimaendringene.

Søknadsfrist i 2019 er 15. februar. Informasjon om og vilkår for tildeling av tilskudd vil offentliggjøres i god tid før søknadsfristen.

Relaterte lenker

KONTAKT:

Seniorrådgiver Einar Flaa, telefon 901 23 911
Seniorrådgiver Roar Skuterud, telefon 986 51 306

Tema