Flere ladepunkter for elbiler er ett av mange tiltak som kan redusere klimagassutslipp i kommunene. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Tirsdag 23. januar arrangerer Miljødirektoratet det første i en serie på ti webinarer om lokalt klimaarbeid for kommuner. Blant temaene er arealplanlegging, offentlige innkjøp, kommunale klimabudsjetter og beregningsverktøy for lokale klimagassutslipp.

Et webinar er et seminar overført via internett, hvor deltakerne kan kommunisere med foredragsholder og andre deltakere via chat.

Fram mot sommeren tar vi sikte på å arrangere ti webinarer for dem som jobber med klima i kommuner og fylkeskommuner, hos fylkesmennene, konsulenter og andre som er interessert.

I denne runden prioriterer vi webinarer om arbeid for å redusere klimagassutslipp. Dersom det er interesse, vil vi også ha webinarer om klimatilpasning når vi setter opp temaer for høsten.

Seminar via internett

Webinarene vil vare i inntil en time. Av dette bruker vi 30-40 minutter på en eller flere presentasjoner. Resten av tiden kan deltakerne stille spørsmål til innlederne via chat.

Det er ingen spesielle krav til maskin- eller programvare. Alle webinarene blir tatt opp og gjort tilgjengelig via programsiden i etterkant.

Krever registrering

Webinarene er gratis og åpne for alle, men krever at du registrerer deg for hvert seminar du er interessert i. Gå til webinarprogrammet via lenken over for å komme til oversikten og registrering.

Vi oppfordrer alle til å ta med kollegaer til webinarene. Reserver et møterom, inviter andre i organisasjonen som kan ha nytte av webinaret, og koble PC-en til en skjerm – så får flere tilgang på kunnskapen og det kan bli lettere å diskutere ev. oppfølging i egen organisasjon.

Vil dele kunnskap om lokalt klimaarbeid

Bakgrunnen for webinarserien er at Miljødirektoratet ønsker å dele erfaringer fra prosjektene som har fått Klimasats-støtte og andre som har relevant kunnskap.

Kommuner over hele landet jobber aktivt både med utslippsreduksjoner og klimatilpasning, mye er nybrottsarbeid, og erfaringene er gull verdt for andre kommuner som skal i gang med lignende tiltak.

Miljøkommune.no og Klimatilpasning.no

Miljøkommune.no finner kommunene søknader og tilsagn for kommuner som har fått støtte fra Klimasats-ordningen for å redusere klimagassutslipp. Etter hvert vil flere og flere rapporter fra prosjektene også bli tilgjengelig. Dette utgjør en omfattende kunnskapsbase for kommuner som vurderer tiltak som andre allerede har igangsatt.

Miljøkommune.no har også veiledning for arbeidet med å lage klima- og energiplaner.

Klimatilpasning.no finner kommunene veiledning, erfaringer og kunnskap om klimatilpasning, og informasjon om tilskuddsordningen for klimatilpasning.

Relaterte lenker

KONTAKT

seniorrådgiver Espen Larsen
seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
telefon: 926 57 954

Tema