Webinar om klimavennlig arealplanlegging i kommunene

Webinar om hvordan kommunene kan få til reduserte utslipp av klimagasser gjennom arealplanarbeidet klokken 10-11 tirsdag 6. mars.

Det blir innledere fra store og små norske kommuner som vil snakke om blant annet:

  • Hva kan og kan ikke kommunen bestemme om klimaløsninger med bakgrunn i planbestemmelser?
  • Hvordan få de gode klimagrepene inn i planprosessen, helt fra start og som en naturlig del?
  • Hvordan forankre klimaløsningene hos beslutningstakere?
  • Hvordan få til oppfølging av planen?

Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." Webinaret starter kl. 10.00 og varer 45-60 min.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere, planleggere, ledere i administrasjonen, lokalpolitikere.