Webinar 13. mars om klimabudsjett i kommunene

Klimaetaten i Oslo forteller om kommunens bruk av klimabudsjett på webinar klokken 10-11, tirsdag 13. mars. De deler kunnskap om hvordan et klimabudsjett kan brukes for å nå kommunens klimamål.

Et webinar er et seminar overført via internett, hvor deltakerne kan kommunisere med innlederne og andre deltakere via chat.

Klimabudsjettet er Oslo kommunes viktigste verktøy i gjennomføringen av klimapolitikk og redusere utslippene, og har lik innretning som et ordinært, kommunalt budsjett. Effekten av de de klimagassreduserende tiltakene anslås og summeres, og ansvaret for å gjennomføre enkelttiltak er plassert i de relevante kommunale virksomhetene.

I tillegg vil Miljødirektoratet orientere kort om vårt pågående arbeid med å utvikle lokal klimagass-statistikk og beregningsverktøy for kommunene.

Webinaret starter kl. 10.00 og varer 45-60 min.

Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." 

Spesielt egnet for: Saksbehandlere, planleggere, ledere i administrasjonen, lokalpolitikere.