Webinar 20. mars: Hvordan redusere utslipp fra personbiltransport i kommunen?

Tirsdag 20. mars kl. 10 forteller Transportøkonomisk institutt, Skedsmo kommune og Levanger kommune om hvordan kommunene kan gå fram for å redusere personbiltransporten.

Et webinar er et seminar overført via internett, hvor deltakerne kan kommunisere med innlederne og andre deltakere via chat.

Dette webinaret er for kommuner og andre som vil vite mer om hvordan kommuner kan gå fram for å redusere klimagasssutslipp fra personbiler.

Webinaret starter kl. 10.00 og varer 45-60 min.

Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." 

Spesielt egnet for: Saksbehandlere, planleggere, ledere i administrasjonen, lokalpolitikere, fylkesmenn, fylkeskommuner o.l.