Webinar 26. april: Kommunal klimagasstatistikk og verktøy for å regne effekt av klimatiltak

Miljødirektoratet utvikler bedre statistikk over klimagassutslipp i kommunene og  beregningsverktøy kommunene kan bruke for å regne ut effekten av lokale klimatiltak. Under webinaret torsdag 26. april kl. 10 presenterer vi verktøyene og gi en innføring i hvordan kommunene kan bruke dem. 

Et webinar er et seminar overført via internett, hvor deltakerne kan kommunisere med innlederne og andre deltakere via chat.

Seniorrådgiver Nina Holmengen i Miljødirektoratet holder en presentasjonen på ca. 25-30 minutter. Resten av tiden, cirka 30 minutter, setter vi av til spørsmål og svar.

Webinaret starter kl. 10.00.

Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." 

Spesielt egnet for: Saksbehandlere.