Webinar 17. april: Innkjøp av ladeinfrastruktur for kommunale tjenestebiler

Dette webinaret tirsdag 17. april kl. 10-11 er spesielt for kommuner som skal etablere ladeinfrastruktur for kommunale tjenestebiler. Vi har invitert Elbilforeningen til å holde innlegg, og formålet er å øke bestillerkompetansen til deltakerne, dvs. gi konkrete tips til kommuner som vet at de skal kjøpe inn varer og tjenester for lading av elbiler. 

Et webinar er et seminar overført via internett, hvor deltakerne kan kommunisere med innlederne og andre deltakere via chat.

Presentasjonen skal hjelpe kommuer som skal kjøpe inn ladepunkter og etablere infrastruktur for disse. Mange kommuner har søkt Klimasats-støtte til dette, men webinaret vil være nyttig for alle kommuner som vurderer et slikt klimatiltak. Miljødirektoratet jobber også med en veiledningspakke for kommuner på dette temaet som vi skal ha klar i forkant av webinaret.

Webinaret starter kl. 10.00 og varer 45-60 min.

Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." 

Spesielt egnet for: Saksbehandlere.