Miljøringen - årsmøte og temamøte

Plastforurensning, tiltaksmetoder og miljøplaner er tema når Miljøringen inviterer til temamøte og årsmøte 14. og 15. mars. Miljødirektoratet orienterer om flere av temaene.