Kimatilpasningskonferansen holdes på Lillestrøm 29.november 2018.

Klimatilpasningskonferansen 2018: Samarbeid nasjonalt - styrke lokalt

Hvordan kan kommunene ta i bruk kunnskap og praktiske verktøy for å tilpasse sin kommune til klimaendringer, og hvordan kan sentrale myndigheter bidra? Det er tema på klimatilpasningskonferansen på Lillestrøm 29. november 2018.

På konferansen var det både innlegg i pleum og i fire parallellsesjoner. Presentasjonene blir lagt ut forløpende på denne siden. 

Presentasjonerene som PDF finner du her:

Presentasjonene fra parallellsesjonene:

Vann og mere vann:

 Natur, landbruk og kulturminner:

Samfunnsikkerhet i et endret klima:

Helhetlig ledelse:

Konferansen ble arrangert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kommunesektorens organisasjon (KS), Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Tema