Seminar om sikkerhetsdatablad (SDS)

Arbeidstilsynet inviterer til seminar 23.mai om hva som skal til for fylle kravene i loven om sikkerhetsdatablad.

Har du ansvar for utarbeidelse og/eller distribusjon av sikkerhetsdatablad, og lurer du på om de oppfyller regelverkskravene?

Tilsynsetatene vil dele erfaringer fra de siste årene på kvalitet, feil og mangler og informere om hva som skal til for at et sikkerhetsdatablad skal oppfylle kravene i loven.

Les mer om arrangementet og meld deg på hos Arbeidstilsynet