Informasjonsmøte om deklarering av kjemikalier til Produktregisteret

Miljødirektoratet informerer om Produktregisteret, status for elektronisk deklarering og foreslåtte endringer i deklareringsforskriften og relaterte forskrifter tirsdag 27. februar 2018 klokken 9.30-11.30 i våre lokaler i Grensesvingen 7 i Oslo. Enkel frokostservering.

Registrer deg som deltaker på informasjonsmøtet ved å sende en epost til produktregisteret@miljodir.no innen 10. februar 2018.

Eksterne har også mulighet for å delta på møtet via skype ved å klikke på denne lenken.

Produktregisteret har hatt en elektronisk deklarasjonsmulighet for norske virksomheter siden 2015 og har nå også etablert en elektronisk løsning for utenlandske virksomheter. Hensikten er å gjøre produktregisteret fullelektronisk.

Vi anbefaler derfor at bruk av elektronisk løsning skal bli obligatorisk for deklarering av fareklassifiserte kjemikalier, biocider, mikrobiologiske produkter og utgangsstoffer for eksplosiver. For å kunne gjennomføre dette har vi foreslått en endring i deklareringsforskriften og de tre andre relaterte forskrifter.

Endringsforslaget er sendt på høring med høringsfrist 1. mars.

Dagsorden:

  • Miljødirektoratet informerer om Produktregisteret, status for elektronisk deklarering og foreslåtte endringer i deklareringsforskriften og relaterte forskrifter
  • Spørsmål og svar

Mer informasjon:

Tema