Debattmøte om hvordan vurdere samfunnsnytte av GMO

Hva er gevinsten og kostnaden ved å tillate en genmodifisert organisme (GMO) i Norge? En ny rapport fra Bioteknologirådet til Miljødirektoratet skal være et redskap for å avgjøre samfunnsnytten ved GMO.

Praktisk info

Tid: 28. februar 13.30-15.30

Sted: Miljødirektoratet, Oslo

Arrangører: Miljødirektoratet og Bioteknologirådet

Program og påmelding

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Bioteknologirådet utarbeidet en veiledning på vurderinger av samfunnsnytte. Veiledningen skal være et redskap i saksbehandlingen på GMO-feltet.

Les mer om arrangementet og meld deg på