Foreslår endring i regler om erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt (2018/1958)

På vegne av Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet på høring forslag til endring i forskrift 30. mai 2014 nr. 677 om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. Forslaget er knyttet til reglene om erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt

Det foreslås en revidering av forskriften og tilhørende retningslinjer for å tydeliggjøre vilkårene for erstatning. For å sikre enhetlig praksis ved utmåling av erstatning, foreslås det en forenkling og forskriftsfastsettelse av den metoden som i dag brukes i forvaltningen. Forslaget innebærer også en justering av nivå for erstatningens størrelse.

Høringsfrist er 15. mai 2018.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn høringskommentarer elektronisk til post@miljodir.no eller skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Vennligst merk brevet med 2018/1958.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Foreningen våre rovdyr

15.06.18

Firma: Foreningen våre rovdyr

Finansdepartementet

30.05.18

Firma: Finansdepartementet

Norsk Kennel Klub

29.05.18

Firma: Norsk Kennel Klub

Landbruks- og matdepartementet

24.05.18

Firma: Landbruks- og matdepartementet

Fuglehundklubbenes Forbund

23.05.18

Firma: Fuglehundklubbenes Forbund

Norske Kadaverhunder

22.05.18

Firma: Norske Kadaverhunder

Rovviltnemnda i region 6

16.05.18

Firma: Rovviltnemnda i region 6

Norskog

15.05.18

Firma: Norskog

Justis- og beredskapsdepartementet

14.05.18

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Steinkjer kommune

07.05.18

Firma: Steinkjer kommune

Fylkesmannen i Buskerud

04.05.18

Firma: Fylkesmannen i Buskerud

Norsk Harehundklub: Endring i forskrift av 30.mai 2014

25.04.18

Firma: Norsk Harehundklub

Landbrukskontoret for Våler og Åsnes: Høringssvar

06.04.18

Firma: Landbrukskontoret for Våler og Åsnes

Eidsvoll kommune

22.03.18

Firma: Eidsvoll kommune

eget: 2018/1958

13.03.18

Firma: eget

Kategori