Villrein- og utmarksutvalg: Oppheve hjorteviltforskriften

Inntil en ny ordning (elektronisk?) er etablert mener vi det bør være en form for kontrollkort. Det er på bakgrunn av disse kontrollkortene at dagens villreinjakt med riktig uttak fungerer så godt som den gjør.
Uttalelse fra:
Brattefjell-Vindeggen Villrein- og utmarksutvalg
Firma:
Villrein- og utmarksutvalg
Emne:
Oppheve hjorteviltforskriften
Epost:
brattefjell.vindeggen@gmail.com

Høringsdokumenter