Snøhetta villreinutvalg: hjorteviltforskriften § 30

Vedtak Snøhetta villreinutvalg er ikke imot at det hjorteviltforskriften § 30 oppheves, men ønsker at det blir lagt til et felt på kontrollkortet som heter: • Fellingstillatelse på: evt: Tildelt dyr: • Det bør også bli et krav om at merkelappen skal utfylles før kjøttet kan transporteres ut. Dette for å øke kontrollerbarheten blant oppsynene som er ute og kontrollerer i felt. Rapporteringen i settogskutt.no må bli obligatorisk. Snøhetta villreinutvalg anbefaler at Miljødirektoratet vurderer en ordning der det evt. blir pålagt et lite gebyr på jegeravgifta (påfølgende år) om det ikke blir rapportert, slik som ordningen er i dag i forhold til rapporteringa til SSB.
Uttalelse fra:
Snøhetta villreinutvalg
Firma:
Snøhetta villreinutvalg
Emne:
hjorteviltforskriften § 30
Epost:
sunndal@fjellstyrene.no