Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder: Uttalelse til forslag om oppheving av § 30 i hjorteviltforskriften

Fylkesmannens uttalelse
Uttalelse fra:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Firma:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Emne:
Uttalelse til forslag om oppheving av § 30 i hjorteviltforskriften
Epost:
fmavpost@fylkesmannen.no

Høringsdokumenter