Foreslår å oppheve hjorteviltforskriften § 30 (2018/1218)

Miljødirektoratet foreslår å oppheve § 30 om kontrollkortordning for villreinjakt i forskrift 8. januar 2016 om forvaltning av hjortevilt.

Miljødirektoratet mener at funksjonen kontrollkortet har hatt bør ivaretas av elektroniske løsninger og andre eksisterende ordninger.

Vi gjør oppmerksom på at høringen gjennomføres elektronisk. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Det er viktig for Miljødirektoratet å få inn alle relevante vurderinger og meninger om endringen, både dersom forslaget støttes, og negative konsekvenser som tilsier at det ikke støttes.

Vi oppfordrer relevante aktører til å oppsummere innspill fra egne medlemmer slik at det kommer en samlet uttalelse fra for eksempel villreinutvalg og andre relevante organisasjoner.

Høringsfrist er 15. mars 2018. En eventuell opphøring av § 30 kan skje kort tid etter dette.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fjellheimen Villreinutval

21.03.18

Firma: Fjellheimen Villreinutval

Villreinnemnda for område 2

20.03.18

Firma: Villreinnemnda for område 2

Politidirektoratet

20.03.18

Firma: Politidirektoratet

Statskog SF

20.03.18

Firma: Statskog SF

Norges Skogeierforbund

20.03.18

Firma: Norges Skogeierforbund

Mattilsynet

20.03.18

Firma: Mattilsynet

Setesdal Ryfylke Villreinlag

20.03.18

Firma: Setesdal Ryfylke Villreinlag

Villreinnemda for Rondane-Breheimen

20.03.18

Firma: Villreinnemda for Rondane-Breheimen

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

16.03.18

Firma: Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Sølnkletten villreinområde

16.03.18

Firma: Sølnkletten villreinområde

Fylkesmannen i Trøndelag

15.03.18

Firma: Fylkesmannen i Trøndelag

Reinheimen - Breheimen Villreinutvalg

15.03.18

Firma: Reinheimen - Breheimen Villreinutvalg

Villreinutvalget for Forollhogna

15.03.18

Firma: Villreinutvalget for Forollhogna

Fjellheimen Villreinutval: Oppheving av kontrollkort villrein

15.03.18

Firma: Fjellheimen Villreinutval

Villrein- og utmarksutvalg: Oppheve hjorteviltforskriften

13.03.18

Firma: Villrein- og utmarksutvalg

Villreinrådet i Norge

13.03.18

Firma: Villreinrådet i Norge

Vest politidistrikt

13.03.18

Firma: Vest politidistrikt

Villreinnemnda for Sogn og Fjordane

13.03.18

Firma: Villreinnemnda for Sogn og Fjordane

Reinheimen-Breheimen villreinutvalg: Høringsuttalelse

12.03.18

Firma: Reinheimen-Breheimen villreinutvalg

Norges Jeger- og Fiskerforbund: Høringsuttalelse

08.03.18

Firma: Norges Jeger- og Fiskerforbund

Grunneier av villreinterreng og jeger: Høringsuttalelse

07.03.18

Firma: Grunneier av villreinterreng og jeger

Hardangervidda vald HA 244

05.03.18

Firma: Hardangervidda vald HA 244

Landbruks- og matdepartementet: Svar på høring

05.03.18

Firma: Landbruks- og matdepartementet

Statlig villreinnemnd: Høringssvar-hj.forskrf. § 30

02.03.18

Firma: Statlig villreinnemnd

Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten: Hjorteviltforskriftens §30

01.03.18

Firma: Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten

Snøhetta villreinutvalg: hjorteviltforskriften § 30

01.03.18

Firma: Snøhetta villreinutvalg

Norges Fjellstyresamband: Høring Hjoretviltforskriftens §30

01.03.18

Firma: Norges Fjellstyresamband

Relaterte lenker