Wellesley søker om boring av brønn Kallåsen (2018/1886)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wellesley AS  om tillatelse etter forurensningsloven til å bore letebrønn 35/12-6 Kallåsen i PL925 med boreriggen Transocean Arctic i Nordsjøen.

Brønnen planlegges boret i nordøstlige del av Nordsjøen, ca. 14 km sørvest for Gjøa, 18 km nordøst for Vega Sør, og ca. 45 km fra norskekysten.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 16. mars 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Norges Fiskarlag

21.03.18

Firma: Norges Fiskarlag

Vedtak

Tema

Relaterte lenker