Statoil søker om utslipp på Norne (2016/233)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om å inkludere bruk og utslipp av smøreolje knyttet til drift av neddykkede sjøvannspumper, og utslipp som følge av sandblåsing i tillatelse til boring og produksjon på Norne i Norskehavet.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 26. mars 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Havforskningsinstituttet

11.04.18

Firma: Havforskningsinstituttet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker