Statoil søker om sandblåsing på Oseberg feltsenter og Oseberg C (2016/362)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse til sandblåsing på Oseberg feltsenter og Oseberg C i Nordsjøen. Statoil søker om tillatelse til forbruk og utslipp av ca. 150 tonn blåsesand og utslipp av ca. 1200 kg herdet maling.  

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumenter ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 15. mars 2018, jf. forurensingsforskriften § 36-5. 

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Norges Miljøvernforbund

20.03.18

Firma: Norges Miljøvernforbund

Fiskeridirektoratet

20.03.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker