Statoil søker om sandblåsing på Heimdal (2016/536)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse til sandblåsing på Heimdal Gass-senter i Nordsjøen. Statoil søker om tillatelse til forbruk og utslipp av omtrent 700 kg blåsesand og 15 kg herdet maling.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumenter ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 19. mars 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Norges Miljøvernforbund: Sandblåsing av offshoreinstallasjoner

19.03.18

Firma: Norges Miljøvernforbund

Vedtak

Tema

Relaterte lenker