Statoil søker om boring av letebrønn Stålull (2018/3137)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter forurensningsloven til boring og tilbakeplugging av letebrønn 35/10-4S Stålull i Nordsjøen, med to mulige sidesteg.

Planlagt brønnlokasjon ligger vest for Framfeltet i PL 630 i Nordsjøen, ca. 67 km fra norskekysten. Det er risiko for stranding av olje ved en eventuell utblåsning.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 4. april 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Kystverket

03.04.18

Firma: Kystverket

Fiskeridirektoratet

23.03.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker