Statoil søker om boring av letebrønn Skruis (2018/3100)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse til boring av letebrønn 7220/5-3 Skruis i PL 532, i Barentshavet, 200 km sør for Bjørnøya og 210 km fra Ingøy i Finnmark.

Planlagt borestart er tidligst 1. juli 2018, og varighet for operasjonen er ca. 29 døgn. Skruis-prospektet tilhører Johan Castberg-lisensen.

Søknaden omfatter forbruk og utslipp av kjemikalier, utslipp av borekaks, utslipp av renset, oljeholdig vann og utslipp til luft fra forbrenning av diesel på riggen.

Det er gjennomført grunnlagsundersøkelser for brønnen i 2017, som viser at havbunnen et flat og homogen og består nesten utelukkende av mudderbunn og med lite eller ingen svamp tilstede.

Miljørisikoanalysen som er gjennomført viser høyest beregnet risiko for lunde kystnært i mai. I planlagt boreperiode er miljørisikoen lavere.

Statoil vurderer at miljørisiko for letebrønnen er akseptabel og at de foreslåtte beredskapstiltak vil kunne redusere miljørisiko for de biologiske ressursene ytterligere

Saksdokumenter og skjema for elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om at eventuelle kommentarer til søknaden sendes oss innen 6. april 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Sysselmannen på Svalbard

30.04.18

Firma: Sysselmannen på Svalbard

Kystverket

11.04.18

Firma: Kystverket

Fiskeridirektoratet

10.04.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Greenpeace Norge: Høringsuttalelse fra Greenpeace

23.03.18

Firma: Greenpeace Norge

Vedtak

Tema

Relaterte lenker