Statoil Hammerfest LNG søker om endring av tillatelsen (2016/1614)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Hammerfest LNG i Hammerfest kommune om endring av tillatelsen etter forurensningsloven.

Søknaden gjelder økt ramme for produksjon av flytende naturgass (LNG), økt ramme for injeksjon av CO2 på Snøhvitfeltet, endring av utslippsgrensen for ammonium til sjø fra 100 til 400 kg/år og tillatelse til bruk av såkalt PEMS for kvantifisering av utslipp av NOx og CO.

Saksdokumenter og skjema for elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om at eventuelle uttalelser til søknaden sendes til Miljødirektoratet innen 10. april 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker