Industri

Her finner du aktuelle saker om søknader fra landbasert industri i Norge som er på høring fra Miljødirektoratet. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

Gjennomgang av tillatelsen til Boliden Odda AS (2016/1086)

Boliden Odda AS har tillatelse til utslipp fra virksomheten etter forurensningsloven.... 10.12.18

Oslo kommune søker om opprydding på Langøyene (2013/1131)

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har søkt om tillatelse etter... 28.11.18

Silva Green Fuel AS søker om tillatelse etter forurensingsloven (2016/10530)

Silva Green Fuel AS søker om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven til et... 12.11.18

ARISE (ADRS) søkjer om gjenvinning og resirkulering (2018/8747)

ARISE Dynamic Rig Supply AS har søkt om løyve etter forureiningslova til å etablere anle... 05.11.18

REEtec AS søker om tillatelse til utslipp (2018/10150)

Industriselskapet REEtec AS har utviklet en teknologi for separasjon og fremstilling av... 27.09.18

Inovyn søker om endret tillatelse (2016/1921)

Inovyn Norge AS, PVC-fabrikken søker om endring av tillatelse til virksomhet etter... 25.09.18

Bergmesteren Raudsand AS søker om behandling og deponering av bunnaske (2018/8774)

Bergmesteren Raudsand AS søker om å behandle og deponere bunnaske på Raudsand i Nesset... 24.09.18

GE Healthcare AS søker om økt produksjon (2016/149)

GE Healthcare AS avd. Lindesnes produserer jodbaserte røntgenkontrastmidler,... 21.09.18

Herøya Industripark AS søker om tiltak i sjø (2016/304)

Herøya Industripark AS søker om etablering av ny kai og tiltak i sjø i Porsgrunn kommune... 13.09.18

Isak D. Westgaard AS søker om behandling av isolerglassruter (2017/11271)

Isak D. Westgaard AS søker Miljødirektoratet om tillatelse etter forurensningsloven til ... 07.09.18

Kystverket søker om å utdype innseilingen til Borg havn (2013/2348)

Kystverket søker om tillatelse etter forurensningsloven og forurensningsforskriften § 22... 07.09.18

Tizir søker om endring av tillatelse (2016/929)

Tizir Titanium & Iron AS (Tizir) i Odda kommune i Hordaland, har søkt Miljødirektoratet ... 28.08.18

Hav Line AS søker om utslippstillatelse for slakteskipet "Norwegian Gannet" (2018/5048)

Hav Line AS søker om tillatelse etter forurensningsloven § 11 til utslipp av renset... 26.07.18

Washington Mills søker om revidert tillatelse (2016/382)

Washington Mills AS produserer og videreforedler silisiumkarbid på Grønøra havn- og... 29.06.18

Alexela Sløvåg AS søker om tidsbegrenset tillatelse (2016/3938)

Alexela Sløvåg AS har i søknad av 24. april 2018 søkt Miljødirektoratet om tillatelse ti... 01.06.18

Forsvarsbygg søker om tiltak på Bodø flystasjon (2018/5860)

Forsvarsbygg søker om å få gjennomføre tiltak i forurenset grunn på fire lokaliteter på... 05.06.18

EverZinc søker om utslipp av støv og metaller til luft (2016/1358)

EverZinc Norway AS i Larvik behandler skrapsink for gjenvinning av sink. Bedriften... 15.05.18

Statoil ASA Stureterminalen søker om endringer (2016/3578)

Miljødirektoratet skal revidere vilkårene i tillatelsen for Statoil ASA Stureterminalen ... 13.04.18

Omya Hustadmarmor søker om støvutslipp (2016/1343)

Omya Hustadmarmor AS har i søknad av 20. mars 2018 søkt Miljødirektoratet om tillatelse... 09.04.18

Yara Porsgrunn søker om utslipp fra produksjon av kalsiumnitrat (2016/725)

Yara Norge AS, Yara Porsgrunn, søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningslov... 24.01.18

Forsvarsbygg søker om dispensasjon fra virksomhetsfrie perioder ved Regionfelt Østlandet (2016/399)

Miljødirektoratet har mottatt en søknad fra Forsvarsbygg (org.nr.: 975 950 662) om... 22.01.18

Wacker Chemicals AS søker om utslipp fra ny ovn og om økte utslipp av NOX til luft (2016/2745)

Wacker Chemicals Norway AS på Kyrksæterøra i Hemne kommune produserer silisium og... 17.01.18

Oppdaterer Vafos Pulp AS tillatelse (2016/1901)

Miljødirektoratet skal oppdatere tillatelsen etter forurensningsloven for Vafos Pulp AS ... 12.01.18

Circle K Norge AS søker om endret tillatelse for Ekeberg Tank (2016/273)

Circle K Norge AS i Oslo har i søknad av 28. september 2017 søkt Miljødirektoratet om... 31.10.17

Saint-Gobain Ceramic Materials AS søker om endring av tillatelsen (2016/271)

Saint-Gobain Ceramic Materiale AS søker om midlertidig endring av tillatelse til... 25.10.17

Oppdatering av Hellefoss Papers AS tillatelse (2016/335)

Miljødirektoratet skal oppdatere Hellefoss Paper AS i Hokksunds tillatelse etter... 20.10.17

Statoil Mongstad søkjer om endringar i løyve (2016/475)

Miljødirektoratet har motteke informasjon om Statoil Mongstads utslepp av prioriterte... 15.08.17

Stena Recycling AS søker om tillatelse til opphogging av utrangerte offshoreinstallasjoner i Mekjarvik (2014/2570)

Stena Recycling AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven for opphogging av... 03.08.17

Solør Bioenergi søker om endring av tillatelsen (2016/456)

Solør Bioenergi avd. Energi har tillatelse fra Miljødirektoratet av 29. november 2010 ti... 03.08.17

Oppdatering av tillatelse etter forurensningsloven til MM Karton FollaCell AS (2016/353)

Miljødirektoratet skal oppdatere tillatelsen til MM Karton FollaCell AS (FollaCell), i... 31.07.17

Statoil Mongstad søkjer om endringar i løyve (2016/475)

Miljødirektoratet har mottatt søknad frå Statoil Mongstad om endring i løyva til verksem... 23.06.17

Scanpole AS søker om endring av tillatelse (2016/130)

Miljødirektoratet skal revidere tillatelsen til Scanpole AS i Stange kommune i Hedmark.... 14.06.17

Bruk av saneringskjemikaliet OSE II på bensinstasjonen Circle K Klett (2016/5782)

Oljeselskapet Circle K skal utføre en opprydding og sanering av restforurensningen  som... 08.06.17

Gilhusbukta Sjøgrunn AS søker om utfylling av Gilhusbukta (2013/3320)

Gilhusbukta Sjøgrunn AS søker om tillatelse til utfylling av Gilhusbukta i Lier kommune ... 26.05.17

Sydvaranger AS søker om uttak/gjenvinning av magnetitt fra det gamle avgangsdeponiet i Langfjorden (2016/1377)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Sydvaranger AS i Kirkenes i Finnmark om... 10.05.17

NIVA og Hammerfest kommune søker om utslipp av brent kalk i forskningsprosjekt (2017/4067)

NIVA og Hammerfest kommune søker om tillatelse til utslipp av 200 tonn brent kalk (CaO) ... 26.04.17

Norcem AS søker om tillatelse til utslipp til sjø (2016/1345)

Norcem AS sementfabrikk i Kjøpsvik i Nordland har i søknad av 24. mars 2017 søkt... 25.04.17

Hydro Aluminium Sunndal søker om endring av tillatelse (2016/1371)

Hydro Aluminium Sunndal søker Miljødirektoratet om endring av tillatelsen etter... 24.04.17

Bergmesteren Raudsand AS søker om å etablere deponi for ordinært avfall (2017/45)

Bergmesteren Raudsand AS i Nesset kommune, Møre og Romsdal, søker om å etablere et depon... 19.04.17

Statoil ASA Stureterminalen søker om stans i anlegg (2016/3578)

Statoil ASA Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland søker om tillatelse til... 24.02.17