Grensekryssende

Her finner du saker som omfatter planer eller tiltak i andre land som kan medføre vesentlige negative virkninger i Norge. Sakene er sendt Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker etter Espoo-konvensjonen om konsekvensutredning av tiltak med grenseoverskridende virkninger, og den tilhørende Kiev-protokollen om miljøvurderinger av planer og programmer med grenseoverskridende virkninger.

Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

Foreslår arealplan for svenske havområder (2018/6850)

Svenske myndigheter har utarbeidet forslag til arealplan for svenske havområder. Planene... 18.06.18

Arealplan for Utsjoki kommune i Finland (2018/5773)

Miljødirektoratet har fått tilsendt forslag til arealplan for Utsjoki kommune i Finland.... 23.05.18

Blå oversiktsplan for Norra Bohuslän (2018/4262)

Miljødirektoratet er blitt informert om pågående oversiktsplanlegging i sjøen utenfor... 03.04.18

Fordypning av oversiktsplan for Nordby – Svinesund i Strömstad kommune i Sverige – varsel etter Espoo-konvensjonen (2018/3495)

Strömstad kommune i Sverige har over lengre tid arbeidet med en oversiktsplan for område... 08.03.18

Mangslid vindkraftverk i Torsby kommune i Sverige – varsel etter Espoo-konvensjonen (2017/11848)

Miljødirektoratet har mottatt varsel om planer for vindkraftanlegget Mangslid i Torsby... 25.10.17

Romlig offshore nettplan for tysk økonomisk sone i Nordsjøen og Østersjøen (2017/8220)

Miljødirektoratet har blitt informert om revisjon av romlig offshore nettplan for tysk... 23.08.17

Regional plan for Norra Lappland i Finland (2017/7100)

Miljødirektoratet er blitt informert av finske myndigheter om oppstart av arbeidet med... 06.07.17

Norfolk Vanguard Offshore Wind Farm - varsel etter Espoo-konvensjonen (2017/2095)

Miljødirektoratet har mottatt varsel om planer for Norfolk Vanguard Offshore Wind Farm... 17.02.17

Hornsea Project Three Offshore Wind Farm - varsel etter Espoo-konvensjonen (2017/1109)

Miljødirektoratet har mottatt varsel om planer for Hornsea Project Three Offshore Wind... 08.02.17

Wylfa Newydd Nuclear generation station - varsel etter Espoo-konvensjonen (2017/1077)

Miljødirektoratet har mottatt varsel om planer for et nytt atomkraftanlegg ved Wylfa,... 07.02.17